Geachte lezer,

Als voorzitter van de Stichting Kermiscultuur wil ik u bij dezen de Stichting graag bij u introduceren. De Stichting Kermiscultuur heeft volgens haar statuten de volgende doelstellingen.

  1. Het bevorderen, promoten en verbeteren van kermisculturen en activiteiten, alles in de meest ruime zin des woords.
  2. De Stichting Kermiscultuur vraagt aandacht voor de rijke historie van de kermis.
  3. De leden van de Stichting verzamelen, documenteren, onderzoeken, publiceren en exposeren.

De Stichting doet haar best de bovengenoemde doelstellingen ook daadwerkelijk te realiseren. De Stichting bestaat uit acht actieve leden die zich ieder op zijn manier inzetten voor het bevorderen en behouden van de kermiscultuur. De Stichting beschikt bijvoorbeeld over een groot archief met erg veel en bijzonder beeldmateriaal. Ook beschikt de Stichting over allerlei kermisattributen en geeft zij nagenoeg jaarlijks boeken uit over de kermis. In dit verband mag ik u wijzen op het boek “L’autopède” van Piet Winkelmolen en op het boek “Stoomcarrousels” van Hennie van Oers. Verder zijn er ook nog diverse boeken beschikbaar over Kijkwerk, De Cakewalk, De Emotiebaan en de Berg- en Dalbaan.

Enkele leden van de stichting zijn ook actieve modelbouwers die regelmatig op diverse tentoonstellingen te bewonderen zijn. Elk jaar organiseert de Stichting op verzoek van de gemeente Tilburg de zogenaamde Expo in het Paleis-Raadhuis tijdens de Tilburgse Kermis. Elk jaar wordt er een thema gekozen dat leidend is voor de Expo. Dit jaar is het thema: “De Mallenmolen”.

Een eeuwenoude attractie die in feite nog steeds de letterlijke en figuurlijke spil van de kermis vormt. Ook wordt er jaarlijks “de Piet Maes prijs” uitgereikt voor een persoon die de kermis een warm hart toedraagt en zich belangeloos inzet voor het kermisgebeuren. Afgelopen jaar viel deze eer te beurt aan Frank Veldkamp, een persoon die reeds sinds 2007 bezig is met het beeldmatig vastleggen van de kermis, de kermisbeleving en het kermisbedrijf zelf.

Dit jaar bestaat de Stichting 25 jaar en zal dit op een bijzondere wijze in november vieren in het museum “Soet & Vermaeck” te Hilvarenbeek.

Op dit moment is een geheel nieuwe website van de Stichting in “aanbouw”. Deze pagina is dus nog maar het begin. Binnenkort zal deze vernieuwde website uitgebreid worden en meer informatie over de Stichting en haar activiteiten geven. Ook kunt u dan boeken en ander beeldmateriaal bestellen.

Namens de Stichting wens ik u allen een fantastisch kermisseizoen toe.

Arno (Noot) de Kort, voorzitter Stichting Kermiscultuur